Meziprodukty základního výzkumu prostaglandinů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Imramovský, Aleš
dc.contributor.author Pilařová, Eliška
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:47Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:47Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65348
dc.description.abstract Předmětem této práce je laboratorní příprava vybraných derivátů odvozených od Corey acetátu a Corey alkoholu. V teoretické části je uveden stručný přehled vývoje prostaglandinů, jejich syntetických analogů a jejich využití v klinické praxi. Popsána je i syntéza vybraných prostaglandinů. Experimentální část popisuje syntézu zvolených meziproduktů ve zvětšeném měřítku a kvalitě postačující pro další laboratorní experimenty. Zároveň jsou experimenty zaměřeny na usnadnění izolace připravovaných meziproduktů. cze
dc.format 57 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject prostaglandiny cze
dc.subject Corey acetát cze
dc.subject syntézy cze
dc.subject izolace cze
dc.subject využití cze
dc.subject organická syntéza cze
dc.subject meziprodukty organických reakcí cze
dc.subject prostaglandins eng
dc.subject Corey acetate eng
dc.subject synthesis eng
dc.subject isolation eng
dc.subject uses eng
dc.subject organic synthesis eng
dc.subject intermediates of organic reactions eng
dc.title Meziprodukty základního výzkumu prostaglandinů cze
dc.title.alternative Intermediates for basic research of prostaglandins eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated The aim of this work is laboratory preparation of selected derivates derive from Corey acetate and Corey alcohol. The teoretical part involves a brief overview of the development of prostaglandins and their synthetic analogues and their use in clinical practice. Described is also selected synthesis of prostaglandins. The experimental part describes the synthesis of selected intermediates in enlarged scale and quality sufficient for further laboratory experiments. Experiments are also intended to facilitate the isolation of intermediates prepared. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33803
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 30283
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account