Syntéza S-(1-[methyl{fenyl}amino]-1-oxopropan-2-yl)isothiouronium-bromidu a jeho cyklizace na 2-imino-1,3-thiazolidin-4-on

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanusek, Jiří
dc.contributor.author Štěpán, Petr
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:41Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:41Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65339
dc.description.abstract Tříkrokovou syntézou byl připraven a charakterizován S-(1-[methylfenylamino]-1-oxopropan-2-yl)isothiouronium-bromid, který byl podroben kinetickému studiu v terciárních aminových pufrech. Bylo zjištěno, že tato sůl podléhá obecně bazicky katalyzované cyklizaci na thiazolidin-2,4-dion a N-methylanilin. Hodnoty získaných rychlostních konstant bazické katalýzy (kB) byly porovnány s analogickými konstantami, získanými pro cyklizaci strukturně příbuzného S-(1-fenylpiperidin-2-on-3-yl)isothiouronium bromidu. Rozdíly v reaktivitě odpovídají vlivu sterického napětí u obou cyklických laktamů a jeho absence u necyklického amidového uskupení. cze
dc.format 28 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject S-(1-[methylfenylamino]-1-oxopropan-2-yl)isothiouronium-bromid cze
dc.subject thiazolidin-2,4-dion cze
dc.subject cyklizace cze
dc.subject isothiouroniové soli cze
dc.subject acidobazická katalýza cze
dc.subject kinetika cze
dc.subject S-(1-[methylfenylamino]-1-oxopropan-2-yl)isothiuronium-bromide eng
dc.subject thiazolidin-2,4-dione eng
dc.subject cyclization eng
dc.subject isothiuronium salts eng
dc.subject acid-based eng
dc.subject kinetics eng
dc.title Syntéza S-(1-[methyl{fenyl}amino]-1-oxopropan-2-yl)isothiouronium-bromidu a jeho cyklizace na 2-imino-1,3-thiazolidin-4-on cze
dc.title.alternative Synthesis of S-(1-[methyl{phenyl}amino]-1-oxopropan-2-yl)isothiuronium-bromide a its cyclization to 2-imino-1,3-thiazolidin-4-one eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated S-(1-[Methylphenylamino]-1-oxopropan-2-yl) isothiuronium bromide was prepared and characterized using three-step synthesis. This compound was subjected to kinetic studies in tertiary amine buffers. It was found that this salt underwent general-base catalyzed cyclization to give thiazolidin-2,4-dione and N-methylaniline. The values of the rate constants for base catalysis (kB) were compared with analogous constants obtained for the cyclization of structurally related S-(1-phenylpiperidin-2-on-3-yl)isothiuronium bromide. Differences in the reactivity probably correspond with steric hindrance in cyclic lactam and its absence in non-cyclic amide. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35296
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 30225
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account