Oxid titaničitý, vlastnosti a využití v polymerní a farmaceutické chemii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Voltrová, Zuzana
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:35Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:35Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65328
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce se zabývá základními informacemi o oxidu titaničitém a jeho přípravě a využití v průmyslu. Experimentální část se zabývá vybranými pigmenty, se kterými byly provedeny základní fyzikálně-chemické zkoušky a korozní zkoušky. Dosažené výsledky byly diskutovány. cze
dc.format 82 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject antikorozní vlastnosti cze
dc.subject fotokatalýza cze
dc.subject oxid titaničitý cze
dc.subject titan cze
dc.subject anticorrosion properties eng
dc.subject photocatalysis eng
dc.subject titanium dioxide eng
dc.subject titanium eng
dc.title Oxid titaničitý, vlastnosti a využití v polymerní a farmaceutické chemii cze
dc.title.alternative Titanium dioxide, properties and the application in polymer and pharmaceutical chemistry eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated The theoretical part deals with basic information about titanium dioxide and its preparation and use in the industry. Experimental part deals with selected pigments which were made basic physico-chemical tests and corrosion tests. There are presented results, which were discussed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35293 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 27414
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account