Příprava komplexů molybdenu se substituovanými 1,2-diaminobenzeny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honzíček, Jan
dc.contributor.author Smolík, Jan
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:26Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:26Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65324
dc.description.abstract V této práci je popsána příprava a charakterizace cyklopentadienylových a indenylových komplexů molybdenu se substituovanými diaminobenzeny. Teoretická část je zaměřena na přípravu, strukturu, vlastnosti a reaktivitu komplexů molybdenu s N,N-chelátujícími ligandy. V experimentální části je uvedena příprava osmi sloučenin typu [Cp´Mo(CO)2(N,NL)]+, kde Cp´ je cycklopentadienyl případně indenyl a N,NL je N,N-chelatující ligand. Tyto komplexy byly přečištěny rekrystalizací a charakterizovány pomocí infračervené a 1H NMR spektroskopie. cze
dc.format 41 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce je přístupná bez omezení cze
dc.subject cyklopentadienyl cze
dc.subject indenyl cze
dc.subject molybden cze
dc.subject nukleární magnetická rezonance cze
dc.subject infračervená spektroskopie cze
dc.subject cyclopentadienyl eng
dc.subject indenyl eng
dc.subject molybdenum eng
dc.subject nuclear magnetic resonance eng
dc.subject infrared spectroscopy eng
dc.title Příprava komplexů molybdenu se substituovanými 1,2-diaminobenzeny cze
dc.title.alternative Synthesis of molybdenum complexes with substituted 1,2-diaminobenzenes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated This work describes preparation and characterization of cyclopentadienyl and indenyl molybdenum complexes with substituted diaminobenzenes. Theoretical part is focused on preparation, structure, properties and reactivity of molybdenum complexes with N,N-chelating ligands. Experimental section describes the preparation of eight compounds of type [Cp´Mo(CO)2(N,NL)]+, where Cp´ is cyclopentadienyl or indenyl and N,NL is N,N-ligands. These products were purified by recrystallization and characterized by infrared and 1H NMR spectroscopy. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37454
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.identifier.stag 30125
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account