Ochrana dřevěných materiálů vůči působení mikroorganismů a povětrnostních vlivů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veselý, David
dc.contributor.author Marek, Jiří
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:22Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:22Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65318
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována popisu působení mikroorganismů a povětrnostních vlivů na dřevěné materiály a ochraně před nimi. V této práci jsou popsány chemické vlastnosti a složení dřeva a také jeho struktura. Dále je pozornost zaměřena na ochranu před škůdci a povrchovou ochranu dřeva, především na poškození biologickými činiteli, jako jsou celulózovorní a lignovorní houby. Závěrem jsou zmíněné lazury na dřevo a způsoby ochrany dřeva v lesích a na skladech. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce je přístupná bez omezení cze
dc.subject struktura dřeva cze
dc.subject ochrana dřeva cze
dc.subject poškození biologickými činiteli cze
dc.subject lazury na dřevo cze
dc.subject škůdci dříví cze
dc.subject wood structure eng
dc.subject wood protection eng
dc.subject damage to biological agents eng
dc.subject stains on wood eng
dc.subject pests wood eng
dc.title Ochrana dřevěných materiálů vůči působení mikroorganismů a povětrnostních vlivů cze
dc.title.alternative Protection of wooden materials to the action of microorganisms and weathering eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to describing the action of microorganisms and weathering for wood and protect against them. In this work are described in the chemical composition and properties of wood and also its structure. Furthermore, attention is focused on pest management and protect the wood surface, primarily on damage to biological agents such as celulózovorní lignovorní and mushrooms. Finally, as mentioned stains on wood and wood protection methods in forests and warehouses. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37450
dc.thesis.degree-program Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.identifier.stag 29708
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account