Návrhy pro distribuční centra při doručování kusových zásilek v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Bruzlová, Miroslava
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:54:29Z
dc.date.available 2016-08-02T10:54:29Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65246
dc.description.abstract Práce je zaměřená na doručování zboží, konkrétně na segment doručování kusových zásilek v ČR. Analyzuje současný stav a navrhuje možnosti pro zlepšení stávající situace tím, že do zvolené oblasti budou přidána další střediska pro distribuci zásilek. Pomocí aplikace ClarkeWrightova algoritmu se snaží zhodnotit různé varianty umístění skladů v řešené oblasti východních Čech. Varianty se pak posuzují z hlediska času na obsluhu zákazníků a ujetých kilometrů, aby bylo možné zjistit, která varianta by přinesla do systému největší úsporu. cze
dc.format 75 s., 9 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Clarke-Wrightův algoritmus cze
dc.subject distribuce zásilek cze
dc.subject doručování zboží cze
dc.subject kusové zásilky cze
dc.subject okružní jízdy cze
dc.subject Clarke-Wright algorithm eng
dc.subject distribution of shipments eng
dc.subject goods delivering eng
dc.subject less then truck shipments eng
dc.subject vehicle routing eng
dc.title Návrhy pro distribuční centra při doručování kusových zásilek v ČR cze
dc.title.alternative Motions of the delivering of the less then truck shipments for distribution centers eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on delivering the goods, specifically on delivering the less then truck shipments in the Czech republic. It analyzes the present situation and suggests options for improvements by adding distribution centers to the chosen area for the shipments deliveries. Using the ClarkeWright algorithm it attempts to evaluate several variants to place warehouses in the area of East Bohemia. These variants have been evaluated in terms of time for reaching all customers and number of travelled kilometers to find out which brings the biggest savings to the system. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34527
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 31331
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account