Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Poláková, Nela
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:54:11Z
dc.date.available 2016-08-02T10:54:11Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65217
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu činností Státního odborného dozoru v silniční dopravě. Dále shrnuje stávající legislativní podmínky pro realizaci kontrolních úkonů. Tato práce se zabývá kvalifikačními požadavky na odbornou způsobilost kontrolních pracovníků včetně materiálně technického vybavení mobilních expertních jednotek. V další části práce jsou řešeny technologické postupy v oblasti nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel. Cílem této práce je na základě analýzy navrhnout zlepšení v oblasti výkonu Státního odborného dozoru v silniční dopravě a to i z hlediska návrhu vybudování nových kontrolních stanovišť. cze
dc.format 88 s., 14 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject silniční kontrola cze
dc.subject nízkorychlostní kontrolní vážení cze
dc.subject odborný dozor v silniční dopravě cze
dc.subject kontrolní stanoviště cze
dc.subject road control eng
dc.subject low speed checkweighing eng
dc.subject state technical supervision of road transport eng
dc.subject control checkpoints eng
dc.title Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě cze
dc.title.alternative Performance of state technical supervision of road transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The thesis analyzes activities of performance of state technical supervision of road transport. The work further summarizes current legislative conditions for realization of control actions. This work also focused on qualification requiremens on competence of controlling officers, including material and technical equipment of mobile expert units. Following part of work deals with technological methods in the field of low speed checkweighing of vehicles. The aim of this work is to suggest improvment of activities of performance of state technical supervision of road transport based on author´s analysis and to suggest establishing new control checkpoints which would further improve the activities. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34510
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 30416
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account