Změna organizace dopravy na křižovatce II/328, III/3279 a III/3287

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Beneš, Jan
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:54:05Z
dc.date.available 2016-08-02T10:54:05Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65208
dc.description.abstract Cílem práce je navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na problematické křižovatce silnic II/328, III/3279 a III3279 nedaleko města Kolín. Navržená řešení musí postihovat nedostatky zjištěné v analytické části práce a zároveň musí být navržena tak, aby byla zachována minimálně současná kapacita křižovatky. cze
dc.format 78 s., 20 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject křižovatka cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject nehodovost cze
dc.subject slepé úhly cze
dc.subject kapacita cze
dc.subject intenzita cze
dc.subject střední doba zdržení cze
dc.subject crossroads eng
dc.subject safety eng
dc.subject accidents eng
dc.subject blind spots eng
dc.subject capacity eng
dc.subject intensity eng
dc.subject mean residence time eng
dc.title Změna organizace dopravy na křižovatce II/328, III/3279 a III/3287 cze
dc.title.alternative Change of traffic organization at the crossroads II/328, III/3279 and III/3287 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The object of this thesis is to suggest provisions that will lead to increase of safety of traffic on problematic crossroads of roads II/328, III/3279 a III3279 close to the city of Kolín. Suggested solutions must affect insufficiency that came out from analytic part, these also must be suggested to preserve contemporary capacity of the crossroads. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34506
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 30372
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account