Převodník pro lambda sondu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Zdeněk
dc.contributor.author Čepelák, Aleš
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:53:17Z
dc.date.available 2016-08-02T10:53:17Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65159
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem hardwaru, firmwaru a testování převodníku ze 4 širokopásmových lambda sond firmy Bosch typu LSU 4.2 nebo LSU 4.9. Širokopásmová lambda sonda je v dnešní době velice důležitá součást spalovacího motoru umožňující zjišťovat okamžitou hodnotu zbytkového kyslíku ve spalinách a na základě této hodnoty řídit vstřikování paliva s naprostou přesností s cílem dosažení co nejlepších hodnot emisí. Tento typ se používá zejména v naftových a přímo vstřikových benzínových motorech, které nepracují se stechiometrickou směsí, a tak nemohou pro regulaci používat obyčejnou dvoustavovou lambda sondu. Širokopásmové lambda sondy se také používají k přesnému ladění spalovacích motorů, ať už při vývoji, či při úpravách. V tomto případě se sonda namontuje do motoru pouze na dobu ladění. Hardware převodníku je postaven na bázi procesoru Atmel Atmega AT90CAN128 a čipů Bosch CJ 125, které obsluhují lambda sondy. Firmware je psán v programu Atmel Studio v programovacím jazyce C. Převodník bude výstup z lambda sond zpracovávat dle zadaných dat a posílat údaje po sběrnici CAN, USB, analogovém výstupu a bude hardwarově připraven na komunikaci po rozhraní Ethernet. Typ lambda sondy bude detekován automaticky. Dalším úkolem zařízení bude také řízení vyhřívání připojených lambda sond tak, aby pracovaly ve svém optimálním pracovním bodu. Převodník bude také sledovat napětí napájecího zdroje s ohledem na to, aby nedošlo například k vybití motocyklové baterie při vypnutém motoru a připojeném převodníku. cze
dc.format 126 s., 20 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject širokopásmová lambda sonda cze
dc.subject Bosch LSU 4.2 /4.9 cze
dc.subject Atmel cze
dc.subject převodník cze
dc.subject Bosch CJ 125 cze
dc.subject wideband eng
dc.subject lambda sensor eng
dc.subject controller eng
dc.title Převodník pro lambda sondu cze
dc.title.alternative Lambda controller eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dobrovolný, Martin
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated This master's thesis concerns itself with development of hardware, firmware and testing of lambda controller that works with four wideband lambda sensor type LSU 4.2 and LSU 4.9 from Bosch company. Wideband lambda sensor is today very important device in combustion engine which allows precision measurement of residual oxygen in combustion engine burnt gas for precise controlling of amount of fuel injected and thus achieving the ever - tightening emission standards. Wideband lambda sensors are mainly used in modern diesel and direct injection gasoline combustion engines, those engines don't use stoichiometric volume and thus cannot use regular two state lambda sensor. The converter is built around Atmel Atmega 90CAN 128 microprocessor and four Bosh CJ 125 chips which are handling lambda sensors. Firmware is written in Atmel Studio software in C programming language. Controller processes the measured values from lambda sensors with accordance to its conversion tables and sends them through USB, CAN and analog outputs and is hardware ready for expansion with Ethernet interface. Type of lambda sensor is automatically detected after connection. Another important part of controller is regulation of heating of the connected sensors to keep them in optimal temperature work point. The controller will be also monitoring the voltage of its power supply to avoid its discharge in case of motorcycle starting battery and powered on converter without the engine running. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34309
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 30843
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account