Ověření adresné konfigurace RBC ETCS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ouředníček, Jan
dc.contributor.author Bubeník, Michal
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:53:16Z
dc.date.available 2016-08-02T10:53:16Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65158
dc.description.abstract Tato práce je z oblasti vlakových zabezpečovacích systémů, konkrétně evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS. Rozebírá stávající způsob tvorby konfiguračních dat pro tento systém a navrhuje metodiku jejich ověření. Tato metodika je založena na nezávislosti postupů. Poslední část popisuje softwarový nástroj, zaměřený na realizaci klíčových částí nové metodiky. cze
dc.format 49 s., 8 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Diplomová práce přístupná bez omezení, příloha k DP nepřístupná
dc.subject vlakové zabezpečovací systémy cze
dc.subject ERTMS cze
dc.subject ETCS cze
dc.subject adresný software cze
dc.subject verifikace cze
dc.subject train control systems eng
dc.subject address software eng
dc.subject verification eng
dc.title Ověření adresné konfigurace RBC ETCS cze
dc.title.alternative Verification of address configuration for RBC ETCS eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Beneš, Karel
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated This work is from the area of train control systems, particularly the European Train Control System (ETCS). It analyses an existing creation process of configuration for this system and suggests a methodology for a verification process. This solution is based on an independence of those two procedures. Final part describes a software tool aimed on realisation of the new solution key parts. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34310
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 30840
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account