Těkavé organické látky v interiéru vozidla v různých režimech jízdy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkorová, Marie
dc.contributor.author Verner, Jan
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:55Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:55Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65143
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo měření obsahu těkavých organických látek, zejména benzenu a 1,3-butadienu, v ovzduší kabiny motorových vozidel, včetně ověření techniky měření nebo odběru vzorku. Měření byla prováděna na různých trasách a s různým způsobem ventilace uvnitř kabiny vozidla. Výsledky byly porovnány s limity pro vnitřní prostředí a s vnějšími koncentracemi. Na základě zjištěných výsledků byla odhadnuta zdravotní rizika pro přepravované osoby a pro životní prostředí. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject BTEX cze
dc.subject benzen cze
dc.subject 1 cze
dc.subject 3-butadien cze
dc.subject ovzduší cze
dc.subject VOCs cze
dc.subject těkavé organické látky cze
dc.subject vozidlo cze
dc.subject benzene eng
dc.subject 1 eng
dc.subject 3-butadiene eng
dc.subject air eng
dc.subject volatile organic compounds eng
dc.subject vehicle eng
dc.title Těkavé organické látky v interiéru vozidla v různých režimech jízdy cze
dc.title.alternative Volatile organic compounds in the interior of the vehicle in different driving modes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-17
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was the measurement of the content of volatile organic compounds, especially benzene and 1,3-butadiene in the air of the cabin of motor vehicles, including verification of the techniques of measurement or sampling. The measurements were carried out on different routes and with different ways of ventilation inside the cab of the vehicle. The results were compared with the limits for indoor environment and the external concentrations. On the basis of the observed results were estimated health risks for transported people and for the environment. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34245
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 31204
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account