Dopravní havárie spojená s únikem ropných látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkorová, Marie
dc.contributor.author Málek, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:42Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:42Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65133
dc.description.abstract Tato práce se zabývá likvidaci havárií motorových a železničních vozidel, při kterých dochází k úniku nebezpečných látek, které kontaminují životní prostředí. Nejčastěji dochází k úniku ropných látek. Popisuje postup bezprostředního odstranění následků havárie, aby nedošlo k nadměrnému poškození životního prostředí. cze
dc.format 49 s. (63 538 znaků).
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject havárie cze
dc.subject železniční vozidla cze
dc.subject ropné látky cze
dc.subject nebezpečné látky cze
dc.subject sorbenty cze
dc.subject accident eng
dc.subject railway vehicles eng
dc.subject petroleum products eng
dc.subject hazardous materials eng
dc.subject sorbents eng
dc.title Dopravní havárie spojená s únikem ropných látek cze
dc.title.alternative Traffic accident associated with oil spills eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-23
dc.description.abstract-translated This work deals with liquidation of accidents, motor and rail vehicles, which cause the release of hazardous substances that contaminate the environment. Most often the oil leakage. Describes a process for the immediate elimination of the consequences of the accident, to prevent excessive environmental damage eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34258
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 30637
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account