Logistika materiálu a surovin ve výrobním podniku a její optimalizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr
dc.contributor.author Veselý, Milan
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:31Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:31Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65127
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na optimalizaci jednotlivých logistických kroků ve výrobní firmě v oblasti gumárenského průmyslu. Vyhledáním a odstraněním dopadů ztrát v současných logistických procesech s cílem zlepšit interní komunikaci a pohyb materiálu. V první teoretické části přibližuje procesy podnikové logistiky. Praktická část práce popisuje samotnou společnost a analyzuje její současnou situaci a dále se zabývá návrhy zlepšení jednotlivých logistických procesů. cze
dc.format 83 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject plýtvání v logistice cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject MIS cze
dc.subject štíhlá logistika cze
dc.subject optimization eng
dc.subject waste in logistics eng
dc.subject communication eng
dc.subject MIS eng
dc.subject lean logistics eng
dc.title Logistika materiálu a surovin ve výrobním podniku a její optimalizace cze
dc.title.alternative Logistics of material and raw material in the manufacturing plant and its optimization eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Nádvorník, Miroslav
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated The work focuses on optimizing individual logistic steps in the production company in the rubber industry. Locating and removing the impact of wastes in the current logistics processes to improve internal communication and movement of the material. In the first theoretical part describes business logistics processes. The practical part describes the company itself and analyzes the current situation and is studying proposals to improve the various logistics processes. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34739
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 31161
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account