Alternativní způsoby zajištění dopravní obslužnosti malých obcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pojkarová, Kateřina
dc.contributor.author Merunková, Petra
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:27Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65119
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá alternativními způsoby zajištění dopravní obslužnosti malých obcí. Popisuje vymezení dopravní obslužnosti z legislativního hlediska a nekonvenční systémy dopravní obslužnosti. Na základě analýzy současného stavu zajištění dopravní obslužnosti vybraných obcí jsou ve třetí části diplomové práce popsány návrhy na využití alternativních způsobů. V poslední kapitole se nachází vyhodnocení navržených opatření. cze
dc.format 111 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject dopravci cze
dc.subject obce cze
dc.subject autobus na zavolání cze
dc.subject taxislužba cze
dc.subject transport services eng
dc.subject carriers eng
dc.subject villages eng
dc.subject bus on call eng
dc.subject taxi service eng
dc.title Alternativní způsoby zajištění dopravní obslužnosti malých obcí cze
dc.title.alternative Alternative ways of providing transport services to villages eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Opočenská, Hana
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated Diploma thesis defines alternative ways of providing transport services to villages. Moreover, it describes the legislative viewpoint and unconventional systems of transport services. Third part of diploma thesis includes both analysis of the current situation of providing transport services to selected villages and suggestions how to apply the alternative ways. The evaluation of suggested measures is found in the last chapter of the thesis. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34737
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 31042
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account