Zásobování výrobních linek v Continental Automotive s.r.o. Jičín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Halešová, Lenka
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:21Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:21Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65108
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zásobováním výrobním linek ve společnosti Continental Automotive s.r.o. se sídlem v Jičíně. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola obsahuje teorii, která se pojí se zásobováním. Druhá kapitola se pak zaměřuje na společnost Continental a analýzu současného systému zásobování výrobních linek této společnosti. Dále jsou obsahem práce návrhy na zlepšení systému zásobování a zhodnocení jejich přínosů. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject zásobování cze
dc.subject materiál cze
dc.subject manipulační technika cze
dc.subject monitoring cze
dc.subject dopravník cze
dc.subject supply eng
dc.subject materials eng
dc.subject handling equipment eng
dc.subject monitoring eng
dc.subject conveyor eng
dc.title Zásobování výrobních linek v Continental Automotive s.r.o. Jičín cze
dc.title.alternative Material Supply production lines at Continental Automotive s.r.o. Jičín eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mikolášek, Petr
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with supplying production lines in Continental Automotive s.r.o. Jičín. The work is divided into four chapters. The first chapter contains basic concepts and theories that govern the supply. The second chapter focuses on Continental and analysis of the current system of supplying production lines of the company. Furthermore, the content of the work proposals to improve the supply system and the evalution of their benefits. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34741
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 31002
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account