Alternativní způsob dodávání balíkových zásilek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salava, Daniel
dc.contributor.author Šlaisová, Daniela
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:06Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:06Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65093
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje alternativnímu způsobu dodávání balíkových zásilek. První část se zabývá definováním alternativního způsobu dodávání a popisem daných služeb. Ve druhé části je analyzován alternativní způsob dodávání balíků do Balíkomatů, který je poté porovnáván se standardním způsobem a třetí část je věnována již konkrétnímu návrhu. Cílem této práce je navrhnout opatření k tomu, aby se zefektivnil alternativní způsob dodávání balíkových zásilek v rámci depa Praha 702. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject balíkomaty cze
dc.subject dodávání cze
dc.subject balíkové zásilky cze
dc.subject odesílatelé cze
dc.subject adresáti cze
dc.subject automated parcel centers eng
dc.subject delivering eng
dc.subject parcels eng
dc.subject senders eng
dc.subject addressees eng
dc.title Alternativní způsob dodávání balíkových zásilek cze
dc.title.alternative Alternative method of delivering parcels eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals to alternative ways of delivering parcels. The first part of the thesis deals with the definition of an alternative delivery method and description of these services. In the second part it is analyzes the alternative method of delivering parcels to automated parcel centers which is then compared with the standard method. The third part is already devoted to a specific proposal. The aim of this thesis is to make a proposal measures to streamline the alternative way of delivering parcels within the depot Prague 702. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Management elektronických komunikací a poštovních služeb cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34689
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 31323
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account