Zefektivnění přepravních toků kapalných chemikálií ve společnosti Omega Servis Holding a. s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Vakaliu, Christiana
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:03Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:03Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65087
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá zefektivněním přepravy kapalných chemikálií ve společnosti Omega Servis Holding a. s. V první kapitole je uveden teoretický základ pro bakalářskou práci. Dále práce pokračuje druhou kapitolou, která je zaměřena na analýzu přepravy kapalných chemikálií a kalkulací nákladů ve společnosti na konkrétních přepravách. Na to navazuje poslední návrhová část, ve které jsou uvedeny návrhy na zefektivnění přepravy kapalných chemikálií. cze
dc.format 58 s., 33 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject silniční doprava cze
dc.subject kombinovaná doprava cze
dc.subject přepravní toky cze
dc.subject přeprava nebezpečných věcí cze
dc.subject zefektivnění přepravy cze
dc.subject kalkulace cze
dc.subject road transport eng
dc.subject combined transport eng
dc.subject traffic flows eng
dc.subject dangerous goods transport eng
dc.subject streamlining transportation eng
dc.subject cost calculation eng
dc.title Zefektivnění přepravních toků kapalných chemikálií ve společnosti Omega Servis Holding a. s. cze
dc.title.alternative Streamlining transportation flows of liquid chemicals in company Omega Servis Holding a. s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with streamlining the transportation of liquid chemicals in company Omega Servis Holding a. s. The first chapter provides a theoretical basis for the bachelor thesis. The thesis continues with the second chapter, which focuses on the analysis of transportation of liquid chemicals and cost calculations in company for specific shipments. This is followed by the last proposal part, which contains proposals to streamline the transportation of liquid chemicals. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34697
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 31255
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account