Návrh tarifu integrovaného dopravního systému Kraje Vysočina

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trpišovský, Martin
dc.contributor.author Pátek, Miloš
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:50Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:50Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65061
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem jednotného tarifu pro Kraj Vysočina. V teoretické části je charakterizovaný integrovaný dopravní systém jeho organizace a ekonomika. Na konci první části jsou popsány integrované tarify používané v České republice. V analytické části jsou tabelárně a graficky porovnány tarify jednotlivých dopravců v Kraji Vysočina a přepravní proudy Kraje Vysočina. V návrhové části autor zhodnotí informace získané v teoretické a analytické části a na základě těchto informací navrhne nejvhodnější tarif pro území Kraje Vysočina. cze
dc.format 56 s., 2 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject integrovaný dopravní systém cze
dc.subject tarif cze
dc.subject Kraj Vysočina cze
dc.subject veřejná hromadná doprava cze
dc.subject autobusová doprava cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject integrated transport system eng
dc.subject tariff eng
dc.subject Vysočina region eng
dc.subject public transport eng
dc.subject bus service eng
dc.subject rail transport eng
dc.title Návrh tarifu integrovaného dopravního systému Kraje Vysočina cze
dc.title.alternative Tariff proposal for integrated transport system in the Vysočina region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-22
dc.description.abstract-translated The thesis proposes a single tariff for Vysočina region. The theoretical part is characterized by an integrated transport system of its´ organization and economics. The end of the first part describes the integrated tariffs used in the Czech Republic. In the analytical part are compared tabulatar and graphically tariffs of individual transport in the Vysočina region and flows in the Vysočina region. In the proposal section, the author evaluates the information gained in the theoretical and the analytical part and on the basis of this information suggests the most appropriate tariff for the district of the Vysočina region. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34704
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 28291
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account