Identifikace matematického modelu pneumatické soustavy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dušek, František
dc.contributor.author Brett, Jan
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:28Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:28Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65045
dc.description.abstract Práce je věnována nalezení matematického modelu, který aproximuje dynamické chování reálného pneumatického systému. Model obsahuje nelineární statickou část a lineární dynamickou část a parametry jsou určeny pomocí experimentální identifikace. Generování vstupních signálů, vyhodnocení výstupních signálů a určení parametrů modelu je provedeno ve výpočetním prostředí MATLAB. cze
dc.format 52 s., 2 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject matematický model cze
dc.subject experimentální identifikace cze
dc.subject nelineární dynamický model cze
dc.subject pneumatický systém. cze
dc.subject mathematical model eng
dc.subject experimental identification eng
dc.subject nonlinear dynamic model eng
dc.subject pneumatic system. eng
dc.title Identifikace matematického modelu pneumatické soustavy cze
dc.title.alternative Identification mathematical model air systems eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Honc, Daniel
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The work is dedicated to finding a mathematical model that approximates the dynamic behavior of the real pneumatic system. The model includes a nonlinear static and linear dynamic part. The parameters are determined by experimental identification. Generating input signals, the evaluation of the output signals and determining the parameters of the model is carried out in a MATLAB computing environment. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34177
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.identifier.stag 29496
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account