Rizikové sexuální chování u studentů středních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Michková, Adéla
dc.contributor.author Przeczková, Lucie
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:12Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:12Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65031
dc.description.abstract Diplomová práce byla zpracována na téma "Rizikové sexuální chování u studentů středních škol". V teoretické části je charakterizováno období adolescence a soudobé poznatky ve vztahu k rizikově sexuálnímu chování. Dále se práce zabývá výzkumy sexuálního chování, mapuje trendy a možnosti prevence v souvislosti s rizikově-sexuálním chováním. Výzkumná část práce je realizována pomocí metody dotazníkového šetření u zletilých studentů ze třech typů středních škol. Závěrečná diskuze obsahuje vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření a zadaných výzkumných otázek. cze
dc.format 101 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject adolescence cze
dc.subject rizikové sexuální chování cze
dc.subject syndrom rizikového chování cze
dc.subject prevence cze
dc.subject adolescence eng
dc.subject sexual risky behavior eng
dc.subject risky behavior syndrome eng
dc.subject prevention eng
dc.title Rizikové sexuální chování u studentů středních škol cze
dc.title.alternative Risky sexual behavior among secondary school students eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Markéta
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis deals with "Risky sexual behavior among secondary school students". A period of adolescence and contemporary findings linked with sexual risky behavior are characterized in the theoretical part. The thesis also deals with researches of sexual behaviour, as well as trends and possibilities of prevention in the context of sexual risky behavior. The practical part is realized by method of a special research among adult students of three types of secondary school. The final discussion contains evaluation of questionnaire survey results and research questions. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35229
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30240
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account