Clostridiové infekce u pacientů na JIP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlíček, Karel
dc.contributor.author Májová, Eva
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:11Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:11Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65029
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá kolitidou vyvolanou infekcí Clostridium difficile, která představuje významný zdravotnický problém ve vyspělých zemích. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku původce, klinický obraz, diagnostiku, léčbu a prevenci onemocnění. Praktická část popisuje epidemiologická a klinická data pacientů s infekcí C. difficile hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče a zaměřuje se na rizikové faktory vedoucí k těžkému průběhu kolitidy vyvolané infekcí C. difficile. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject clostridium difficile cze
dc.subject CDAD cze
dc.subject rizikové faktory těžkého průběhu CDI cze
dc.subject nozokomiální nákaza cze
dc.subject clostridium difficile eng
dc.subject CDAD eng
dc.subject risk factors of severe CDI eng
dc.subject nosocomial infection eng
dc.title Clostridiové infekce u pacientů na JIP cze
dc.title.alternative Clostridial infections in the ICU eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mandysová, Petra
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated This thesis deals with colitis caused by Clostridium difficile infection, which represents a major health problem in the developed countries. The theoretical part is focused on the characteristics of the agent, clinical presentation, diagnosis, treatment and prevention of disease. The practical part describes the epidemiological and clinical data of patients with C. difficile infection hospitalized in the intensive care unit and focuses on risk factors of severe colitis caused by CDI. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35222
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30237
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account