Problematika poskytování péče rodičům při porodu mrtvého plodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie
dc.contributor.author Janíková, Eva
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:10Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:10Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65027
dc.description.abstract Diplomová práce byla zpracována na téma "Problematika poskytování péče rodičům při porodu mrtvého plodu". Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a výzkumnou. Teoretická část práce je zaměřena na přiblížení pojmů smrti, porodu mrtvého plodu a péče o pozůstalé. Ve výzkumné části byly prezentovány a graficky znázorněny výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na porodních sálech pěti nemocnic České republiky. Závěrečná diskuze obsahuje vyhodnocení výsledků a zadaných výzkumných otázek. cze
dc.format 94 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject porod mrtvého plodu cze
dc.subject perinatální ztráta cze
dc.subject porodní asistentky cze
dc.subject péče o pozůstalé cze
dc.subject truchlení cze
dc.subject stillbirth eng
dc.subject perinatal loss eng
dc.subject midwives eng
dc.subject care of survivors eng
dc.subject bereavement eng
dc.title Problematika poskytování péče rodičům při porodu mrtvého plodu cze
dc.title.alternative Issue of caregiving parents during the stillbirth eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Petržílková, Helena
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated This thesis was composed for the topic called "The issue of caregiving to parents during the stillbirth". The thesis is divided into two parts the theoretical part and the practical part. The theoretical part of the thesis is aimed at explanation of terms: death, stillbirth and caregiving to survivors. In the practical part there are presented and graphically demonstrated results of questionnaire survey, which took place at delivery room of five hospitals in Czech Republic. The final discussion includes evaluation of results and research questions. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35224
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30234
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account