Screening sluchu u novorozenců v souvislosti s rizikovými faktory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škvrňáková, Jana
dc.contributor.author Cejnarová, Sabina
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:09Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:09Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65025
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá novorozeneckým screeningovým vyšetřením sluchu v souvislosti s rizikovými faktory. Teoretická část je zaměřena na anatomické struktury sluchového orgánu, na diagnostiku a léčbu sluchových vad a na novorozenecký screening. Podrobně se věnujeme sluchovému screeningu u novorozenců, roli porodní asistentky v této oblasti a rizikovým faktorům, které mohou ovlivnit sluch dítěte. Ve výzkumné části jsou prezentovány výsledky našeho šetření v Nemocnici Pardubice. Uvádíme zde vyhodnocení výzkumných otázek a stanovených hypotéz. Též hodnotíme námi získaná data s výsledky jiných odborných publikací a šetření. cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject novorozenecký screening sluchu cze
dc.subject otoakustické emise cze
dc.subject Nemocnice Pardubice cze
dc.subject rizikové faktory cze
dc.subject délka screeningového vyšetření cze
dc.subject neonatal hearing screening eng
dc.subject otoacoustic emissions eng
dc.subject Hospital of Pardubice eng
dc.subject risk factors eng
dc.subject length of hearing screening eng
dc.title Screening sluchu u novorozenců v souvislosti s rizikovými faktory cze
dc.title.alternative Hearing screening in newborns in connection with risk factors eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Petržílková, Helena
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated This thesis deals with newborn hearing screening examination in connection with risk factors. The theoretical part is focused on the anatomical structures of the auditory organ, also on the diagnostics and treatment of hearing disorders and on newborn screening. In detail, we deal with hearing screening in newborns, with the role of midwife in this area and with risk factors that may affect children's hearing. In the research section are presented the results of our research in the Hospital of Pardubice. There we give the evaluation of research questions and hypotheses. Also we evaluate the data with the results of other publications and investigations. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35226
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30232
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account