Nepřesnost nastavení při radioterapii pánve

Show simple item record

dc.contributor.advisor Odrážka, Karel
dc.contributor.author Chaloupková, Zuzana
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:50:51Z
dc.date.available 2016-08-02T10:50:51Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65006
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Nepřesnost nastavení při radioterapii pánve se dělí na dvě části, teoretickou a výzkumnou. Teoretická část se nejdříve zmiňuje o ozařovacích technikách a verifikaci polohy pacienta. Dále se zabývá karcinomem prostaty, rekta a hrdla děložního, popisuje jejich epidemiologii, etiologii, klasifikaci, diagnostiku a metody léčby. Výzkumná část je věnována porovnávání odchylek před každou frakcí radioterapie v poloze pronační a supinační, u mužů a žen. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject karcinom prostaty cze
dc.subject karcinom rekta cze
dc.subject karcinom hrdla děložního cze
dc.subject imrt cze
dc.subject igrt cze
dc.subject verifikace nastavení cze
dc.subject prostate cancer eng
dc.subject colon cancer eng
dc.subject cervical cancer eng
dc.subject imrt eng
dc.subject igrt eng
dc.subject setup verification eng
dc.title Nepřesnost nastavení při radioterapii pánve cze
dc.title.alternative Setup inaccuracy during pelvic radiotherapy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Nechvíl, Karel
dc.date.accepted 2016-06-22
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis titled Setup Inaccuracy During Pelvic Radiotherapy is divided into two parts, a theoretic and a research part. The theoretic part firstly mentions the radiations techniques and a verification of patient's position. Then it studies prostate, colon and cervical cancer, describes their epidemiology, etiology, classification, diagnosis and methods of treatment. The research part is dedicated to comparison of deviations prior to every radiotherapy fraction for men and women, in prone and supine position. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34587
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30811
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account