Studie úprav průtahu komunikace III/3237 ve Starých Ždánicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lopour, Pavel
dc.contributor.author Abraham, Vít
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:50:11Z
dc.date.available 2016-08-02T10:50:11Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64986
dc.description.abstract Cílem studie úprav průtahu silnice III/3237 ve Starých Žďánicích je návrh rekonstrukce vozovky a přilehlého uličního prostoru. Byly navrženy úpravy pro zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravního provozu a řešení křižovatky komunikace III/3237 s komunikací III/32312. Cílem revitalizace přilehlého prostoru bylo zvýšení bezpečnosti chodců, opatření pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a vyřešení dopravy v klidu. cze
dc.format 101 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject studie cze
dc.subject vozovky cze
dc.subject křižovatky cze
dc.subject chodci cze
dc.subject study eng
dc.subject roads eng
dc.subject junctions eng
dc.subject pedestrians eng
dc.title Studie úprav průtahu komunikace III/3237 ve Starých Ždánicích cze
dc.title.alternative Study on improvements of road III/3237 in Staré Žďánice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Borecký, Vladislav
dc.date.accepted 2016-06-21
dc.description.abstract-translated The aim of the study on improvements of road III/3237 in Staré Žďánice is a proposal of the road reconstruction and its adjoining street area. There are suggestions that increase safety of all traffic participants as well as a solution for the junction road III/3237 and III/32312. The aim of the adjoining street area is to increase safety of pedestrians as well as measures directed at people with lower level of orientation and a solution for the traffic flow. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34530
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.identifier.stag 31392
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account