Demografický vývoj farnosti Horní Jelení v 19. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nekvapil Jirásková, Šárka
dc.contributor.author Pechová, Anna
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:50Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:50Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64977
dc.description.abstract Tato práce zahrnuje studium farnosti Horní Jelení v 19. století a jejího demografického vývoje. Horní Jelení se nachází ve východních Čechách, poblíž Pardubic. Práce vznikla metodou anonymní excerpce dat z matrik narozených, oddaných a zemřelých. Získané údaje byly porovnány s údaji farností Zdechovice, Hořičky, Pěčín a s údaji v českých zemích. Celá práce je rozdělena do několika kapitol. V první kapitole nalezneme historii města a farnosti, poté následují kapitoly zaměřené na sňatečnost, porodnost a úmrtnost. Na závěr nalezneme kapitolu o sezónnosti těchto jevů. cze
dc.format 85 s. (157 142 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject historická demografie cze
dc.subject sňatečnost cze
dc.subject porodnost cze
dc.subject úmrtnost cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject Horní Jelení cze
dc.subject historical demography eng
dc.subject nuptiality eng
dc.subject natality eng
dc.subject mortality eng
dc.subject 19th century eng
dc.title Demografický vývoj farnosti Horní Jelení v 19. století cze
dc.title.alternative Demographic Development of the Horní Jelení Parish in the 19th Century eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Macková, Marie
dc.date.accepted 2016-05-31
dc.description.abstract-translated This thesis includes the study of Horní Jelení parish in the 19th century and its demographic development. Horní Jelení is situated in eastern Bohemia, near the city Pardubice. The thesis was created thanks to a method of anonymous excerption from parish register of natality, marriages and mortality. The final results were compared with the results of Zdechovice, Hořičky, Pěčín parishes and czech countries. The whole thesis is divided into several chapters. We find the history of the town Horní Jelení and the parish in the first chapter, then we can find three chapters focused on marriages, natality and mortality. There is a chapter about seasonality of these phenomenons at the end. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Spisová a archivní služba cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34419
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 29862
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account