Každodenní život ve Velkých a Malých Svatoňovicích v letech 1918 - 1945

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jiránek, Tomáš
dc.contributor.author Kultová, Jana
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:49Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:49Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64973
dc.description.abstract Tato práce se zabývá každodenním životem ve Velkých a Malých Svatoňovicích v letech 1918-1945. Je rozdělena celkem do 10 kapitol. V první kapitole je uveden cíl mé práce a popis kapitol. V druhé kapitole je popsána historie Velkých a Malých Svatoňovic. Třetí kapitola je zaměřena na školství v obou obcích zvlášť. Další kapitola se zabývá spolky a organizacemi, které existovaly v obou obcích v době první republiky a protektorátu. Čtvrtá kapitola je o hornictví, které bylo typické pro Velké i Malé Svatoňovice. Následující dvě kapitoly pojednávají o životu za první republiky a o životu v době protektorátu. Předposlední kapitola je o odboji ve Svatoňovicích, ale i o zahraničním odboji. V poslední kapitole je srhnutí mé práce a použité literatury. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Velké Svatoňovice cze
dc.subject Malé Svatoňovice cze
dc.subject První republika cze
dc.subject protektorát cze
dc.subject každodenní život cze
dc.subject škola cze
dc.subject odboj cze
dc.subject hornictví cze
dc.subject The First Republic eng
dc.subject protectorate eng
dc.subject everyday life eng
dc.subject school eng
dc.subject resistance eng
dc.subject mining eng
dc.title Každodenní život ve Velkých a Malých Svatoňovicích v letech 1918 - 1945 cze
dc.title.alternative Everyday Life in Velké and Malé Svatoňovice (1918-1945) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hrdinová, Veronika
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis deals with everyday life in Velké and Malé Svatoňovice in years 1918-1945. The thesis is split into nine chapters. In the first chapter there is description of goals of my thesis and description of other chapters. The second chapter describes history of Velké and Malé Svatoňovice. The third chapter is focused on education in each village. The next chapter deals with associations and organizations, which existed in both villages during The First Republic and the protectorate. The fourt chapter is about mining, which was typical for Velké and Malé Svatoňovice. The following two chapters deal with everyday life during The First Republic and with everyday life during the protectorate. The penultimate chapter is about resistance in Svatoňovice, but also about resistance abroad. There is summary of my work and references in the last charter eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34414
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 28009
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account