Kovové nálezy zajištěné ze soukromých sbírek v Regionálním muzeu v Kolíně v rozmezí let 2010-2013

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jílek, Jan
dc.contributor.author Krátký, Matouš
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:45Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:45Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64967
dc.description.abstract Cílem předkládané práce je zpracování souboru převážně bronzových artefaktů odevzdaných panem Tovaryšem z jeho soukromé sbírky do Regionálního muzea v Kolíně. Hlavním cílem práce je nálezy co nejlépe zdokumentovat za pomocí slovního popisu, kreseb a fotografií a následně pak vytvořit katalog nálezů a jejich rozbor. V tomto katalogu bude uvedeno místo nálezu, určení artefaktu, rozměry, datace a umístění vizuálního doprovodu práce. Tato práce by mela pomoci artefakty zařadit do sbírek Regionálního muzea v Kolíně. cze
dc.format 107 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject bronz cze
dc.subject Lžovice cze
dc.subject Týnec nad Labem cze
dc.subject Žiželice cze
dc.subject Radovesince II cze
dc.subject doba bronzová cze
dc.subject bronze eng
dc.subject Bronze Age eng
dc.title Kovové nálezy zajištěné ze soukromých sbírek v Regionálním muzeu v Kolíně v rozmezí let 2010-2013 cze
dc.title.alternative Metal Finds Obtained from Private Collections and Deposited in the Regional Museum in Kolín (2010-2013) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Musil, Jan
dc.date.accepted 2016-05-26
dc.description.abstract-translated A target of the submitted works is processing a set of mainly bronze artifacts donated by Mr. Tovaryš from his private collection to the Regional Museum in Kolín. The main target of the works consists in the best documentation of the findings by means of a description in words, of drawings and photos and then consequently in creating a catalog of these findings including their analysis. There shall be contained in the catalog a point of a finding, determination of an artifact, its dimensions, date and a location of an visual accompanying the work. This work should assist to arrange the artifacts into collections of the Regional Museum in Kolín. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34416
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 23591
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account