Ženy ve středověkých kronikách střední a východní Evropy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Téra, Michal
dc.contributor.author Halabrínová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:31Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:31Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64954
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá ženskými postavami ve třech vybraných středověkých kronikářských dílech střední a východní Evropy. První část práce obsahuje nejprve obecnou charakteristiku a historii kronikářství. Dále jsou v ní charakterizovaná jednotlivá kronikářská díla, jež slouží jako pramenný materiál pro zpracování druhé části práce. Ve druhé části se pak práce zaměřuje na problematiku postavení žen ve středověké společnosti a analyzuje konkrétní ženské postavy vystupující ve středověkých kronikářských dílech. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kroniky cze
dc.subject středověk cze
dc.subject ženy cze
dc.subject střední Evropa cze
dc.subject východní Evropa cze
dc.subject chronicles eng
dc.subject middle ages eng
dc.subject women eng
dc.subject Central Europe eng
dc.subject Eastern Europe eng
dc.title Ženy ve středověkých kronikách střední a východní Evropy cze
dc.title.alternative Women in Medieval Chronicles of Central and Eastern Europe eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pató, Marta
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with female figures in three of the medieval chronicle pieces of Central and Eastern Europe. The first part of this thesis contains general characteristic and history chronicles. Furthermore, it characterizes individual chronicle pieces, which serves as source material for the processing of the second part. In the second part, the work is oriented on the position of women in medieval society, and analyzes particular female figures occuring in medieval chronicle pieces. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34398
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 26779
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account