Aplikace Zooinfo pro Android

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zechmeister, Jiří
dc.contributor.author Hrodek, Josef
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:22Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:22Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64951
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na vývoj mobilní aplikace pro operační systém Android. Jsou zde uvedeny a rozebrány důležité části aplikace. Dále jsou uvedeny informace o serverové části aplikace, způsobu implementace a použitých technologiích při implementaci řešení. V teoretické části je uvedena rešerše dostupných mapových podkladů a softwaru poskytujícího mapové podklady. Dále jsou také popsány způsoby a možnosti komunikace a výměny informací mezi klientskými aplikacemi a centrálním serverem. V závěru práce je uvedeno její zhodnocení a výsledky dotazníku, který byl položen návštěvníkům zoo. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná (přílohy)
dc.rights pouze v rámci univerzity (1. část) cze
dc.subject mobilní aplikace cze
dc.subject Android cze
dc.subject server cze
dc.subject mapové podklady cze
dc.subject komunikace mezi zařízeními cze
dc.subject mobile application eng
dc.subject server eng
dc.subject map basis eng
dc.subject device communication eng
dc.title Aplikace Zooinfo pro Android cze
dc.title.alternative Zooinfo application for Android operating system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brožek, Josef
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on development of application for operating system Android. There are stated and analyzed important parts of this application. Next there are stated basic information about server side part of application, type of implementation and technologies, used by solution implementation. In theoretical part is stated searches of available map basis and software, that provides map basis. In next part are described ways and opportunities of communication and information exchange between client side and server side applications. In conclusion of this diploma thesis is stated evaluation of this thesis and results of questionnaire, from Zoo visitors. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34564
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29615
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account