Analýza hlavních komponent při identifikaci větrných ramp

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heckenbergerová, Jana
dc.contributor.author Janata, Marek
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:06Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:06Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64936
dc.description.abstract Cílem práce je analýza časové řady generované větrné energie za účelem identifikace a předpovědi prudkých nárůstů a poklesů v krátkém časovém horizontu. V rámci implementační části bude vytvořen software, který bude automaticky analyzovat načtená data. Provede identifikaci větrných ramp dle různých definic, dle zadané citlivosti. Automaticky vygeneruje tabulky podmíněných pravděpodobností větrné rampy v závislosti na hodnotách hlavních komponent. V závěru bude provedena verifikace výsledků analýzy hlavních komponent. Dle tabulek podmíněných pravděpodobností a aktuálních hodnot hlavních komponent bude předpovězen prudký nárůst či pokles generované větrné energie. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rampa cze
dc.subject energie cze
dc.subject vítr cze
dc.subject verifikace cze
dc.subject tabulka cze
dc.subject ramp eng
dc.subject energy eng
dc.subject wind eng
dc.subject verification eng
dc.subject table eng
dc.title Analýza hlavních komponent při identifikaci větrných ramp cze
dc.title.alternative Identification of Wind Ramps with Principal Component Analysis eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Koťátková Stránská, Pavla
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to analyze the time series generated by wind power in order to identify and forecast sharp rise and fall in the short term. As part of the implementation, a software will be created that will automatically analyze the retrieved data. The software will identify the wind ramps according to various definitions, according to the desired sensitivity. It will automatically generate a table of conditional probabilities of wind ramps depending on the values of the main components. In the end, it will verify the results by principal component analysis. According to the tables of conditional probabilities and actual values of the main components, sharp increase or decrease in wind generated energy will be predicted. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34554
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29521
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account