Aplikace pro grafické znázornění vazeb databázových objektů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zechmeister, Jiří
dc.contributor.author Hataš, Václav
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:02Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:02Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64930
dc.description.abstract Cílem práce je vytvořit aplikaci v jazyce C#, která umožní výběr databázových objektů z prostředí databázového serveru Oracle 11g a vykreslí graficky řetězce závislostí těchto objektů. Každý objekt bude ve výsledné grafice zobrazen vlastní ikonou, názvem a graficky budou znázorněny vazby na další objekty. Každá vazba bude opatřena názvem dle datového slovníku. Aplikace musí být velmi dobře optimalizována, musí zvládat i databáze o stovkách tabulek. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Oracle 11g cze
dc.subject C# cze
dc.subject relace cze
dc.subject databáze cze
dc.subject datový slovník cze
dc.subject relation eng
dc.subject database eng
dc.subject data dictionary eng
dc.title Aplikace pro grafické znázornění vazeb databázových objektů cze
dc.title.alternative Application for graphical interpretation of database objects relations eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Borkovcová, Monika
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The aim of this work was to develop an application in C# language, which will allow to choose database objects from environment of database server Oracle 11g and draw dependency chains of these objects. Each object will be displayed with its own icon, name and there will be graphical interpretation of relations with other objects. Each relation will have name displayed according to data dictionary. The application has to be optimized very well, it has to manage even databases with hundreds of tables. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34551
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29513
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account