Návrh řídícího algoritmu pro rekonfigurátor solárního fotovoltaického pole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Zdeněk
dc.contributor.author Kaplan, David
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:48:49Z
dc.date.available 2016-08-02T10:48:49Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64922
dc.description.abstract Cílem práce je návrh řídícího algoritmu pro již zkonstruovaný rekonfigurátor solárního fotovoltaického pole, kdy v případě zastínění části pole dojde k vhodné rekonfiguraci panelů za účelem optimalizace výstupního výkonu. Pole je tvořeno 12-ti PV panely a každý panel je tvořen sériovým spojením 3 modulů s 20-ti polykrystalickými články, přičemž každý modul je překlenut By-Pass diodou, která významně ovlivňuje výstupní I-V charakteristiky panelů. Teoretická část práce bude obsahovat popis chování PV článku a jeho náhradní matematický model. Dále bude proveden rozbor možností řešení rekonfigurace pro SP a TCT topologii. Uveden bude také základní popis rekonfigurátoru. Praktická část práce bude obsahovat modelování různých konfigurací a simulace rekonfigurací panelů, tvorbu vhodného řídícího algoritmu, jeho implementaci do rekonfigurátoru a závěrečné měření s výsledky po implementaci nového firmware. cze
dc.format 115 s. (174 200 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject algoritmus cze
dc.subject rekonfigurátor cze
dc.subject PV panel cze
dc.subject ByPass dioda cze
dc.subject 3x4 TCT zapojení cze
dc.subject algorithm eng
dc.subject reconfigurator eng
dc.subject PV module eng
dc.subject ByPass diode eng
dc.subject 3x4 TCT topology eng
dc.subject MPPT eng
dc.subject SLPS eng
dc.title Návrh řídícího algoritmu pro rekonfigurátor solárního fotovoltaického pole cze
dc.title.alternative Design of control algorithm for reconfiguration of solar photovoltaic array eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Doleček, Radovan
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to design a control algorithm for the already constructed reconfigurator of solar photovoltaic array. In the case of partially shaded array, occurs suitable reconfiguration of PV panels to optimize output array power. The PV array is made up of 12 PV modules, which are formed by a serial connection of 3 strings with 20 polycrystalline PV cells. Each string in module is bridged by ByPass diode, which significantly affects the output I-V characteristics of the panels. Theoretical part of thesis contains description of the PV cell behavior and equivalent mathematical model. Further includes also analyzing of the possible solutions of reconfiguration for SP and TCT topology and provides the basic description of the reconfigurator device. Practical part of thesis should include modeling of various configurations and simulation of executed reconfiguration of the PV modules. A suitable control algorithm should be created and implemented into the reconfigurator device and final measurements performed after installing of new firmware. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34369
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.identifier.stag 31348
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account