Rozbor vlastností anténních prvků typu patch

Show simple item record

dc.contributor.advisor Závodný, Vadim
dc.contributor.author Janečka, Radek
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:48:47Z
dc.date.available 2016-08-02T10:48:47Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64919
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na rozbor vlastností anténních prvků typu patch vhodných pro pásmo Wifi 2,45GHz. Teoretická část se zaměřuje na popis vlastností antén a princip antény. Je zde vysvětleno děleni výkonu a vlastnosti výpočetní metody FDTD. V praktické části je popsán postup návrhu antény jednoprvkové a šesnácti-prvkové anténní řady. Model byl navržen v prostředí CST Microwave Studio pro jeden prvek a pro šesnácti-prvkovou anténní řadu. Modely byly vyrobeny a simulace jsou porovnány s reálným měřením. cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject flíček cze
dc.subject šířka pásma cze
dc.subject CST cze
dc.subject FDTD cze
dc.subject mikropáskové vedení cze
dc.subject antenní řada cze
dc.subject anténa cze
dc.subject pásmo Wifi cze
dc.subject patch eng
dc.subject bandwidth eng
dc.subject microstrip line eng
dc.subject antenna array eng
dc.subject antenna eng
dc.subject wifi band eng
dc.title Rozbor vlastností anténních prvků typu patch cze
dc.title.alternative Characteristics of the patch type antenna elements eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zálabský, Tomáš
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the analysis of the characteristics of the type of patch antenna elements suitable for the 2.45 GHz Wifi band. The theoretical part is focused on the description of the antennas and the principle. It explains the power division and FDTD computation method. The practical part describes the design of the one element antenna and the sixteen-elemetal antenna array. A model was designed in an CST Microwyve Studio environment for one element antenna and sixteen-elemental antenna array. Both models have been produced and simulation compared to the real measurement. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34370
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.identifier.stag 24563
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account