Srovnání PHP a JSP technologií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk
dc.contributor.author Bartošek, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:48:29Z
dc.date.available 2016-08-02T10:48:29Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64905
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby dynamických webových stránek pomocí skriptovacího jazyka PHP, technologie JSP a jazyka Java. V teoretické části jsou tyto technologie popsány a je provedeno jejich srovnání na základě vybraných vlastností. V praktické části je za pomoci technologie JSP a jazyka Java vytvořena webová aplikace autopůjčovny splňující nezbytné funkcionality pro její činnost. Veškeré technologie použité pro tvorbu této aplikace jsou popsány v teoretické části práce. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject PHP cze
dc.subject JSP cze
dc.subject Servlet cze
dc.subject Java cze
dc.subject autopůjčovna cze
dc.subject webová aplikace cze
dc.subject PHP eng
dc.subject JSP eng
dc.subject Servlet eng
dc.subject Java eng
dc.subject car rental eng
dc.subject web application eng
dc.title Srovnání PHP a JSP technologií cze
dc.title.alternative Comparison of PHP and JSP technologies eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the issue of creating dynamic web pages with scripting language PHP, technology JSP and Java language. The theoretical part describes these technologies and compares them based on choosen features. At practical part is created web application of car rental with JSP technology and Java language. This application meets all given requirements needed for full functionality. All technologies used to create this application are described at theoretical part. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34633
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 31093
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account