Interaktivní film

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožek, Josef
dc.contributor.author Zajíček, Filip
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:48:22Z
dc.date.available 2016-08-02T10:48:22Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64894
dc.description.abstract Práce se zabývá tvorbou interaktivního filmu. Teoretická část se věnuje průběhu vzniku interaktivního filmu, problémům, které mohou nastat při tvorbě interaktivního filmu a dále také historii interaktivních filmů v České Republice. V praktické části bylo navrhnuto schéma interaktivního filmu. Následně byl ze schématu vypracován scénář, podle kterého byl pomocí komparzu a herců natočen a zpracován interaktivní film. Je zde popsán postup od vymýšlení námětu až po navrhnutí webové aplikace pro přehrání interaktivního filmu. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject interaktivní film cze
dc.subject video cze
dc.subject scéna cze
dc.subject scénář cze
dc.subject kompozice cze
dc.subject námět cze
dc.subject příběh cze
dc.subject interactive movie eng
dc.subject video eng
dc.subject scene eng
dc.subject scenario eng
dc.subject composition eng
dc.subject theme eng
dc.subject story eng
dc.title Interaktivní film cze
dc.title.alternative Interactive movie eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated This work is dealing with creation of interactive movie. Theoretical part is paying attention to the proces od making an interactive movie, problems, which can come during making of interactive movie and also some historical context of interactive movies in Czech Republic. In practical part was porposed a diagram of interactive film. After that was made out a scenario from the diagram. With the help of the scenario, extras and actors was recorded and compiled interactive movie. There is described proces from the invention of theme to proposing web application for playing interactive movie. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34652
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 31073
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account