Osteosyntéza zlomenin distálního radia volární dlahou Medin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilný, Jaroslav
dc.contributor.author Mertinková, Dominika
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:57Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:57Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64862
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá osteosyntézou zlomeniny distálního radia volární dlahou Medin. Testování bylo zaměřeno na pacienty, kteří jsou rok po operaci zlomeniny distálního radia na dlaze Medin. Cílem bylo zjistit subjektivní hodnocení pacientů v samoobslužných aktivitách, v modulu práce a modulu sportu/hra na hudební nástroj, a to pomocí standardizovaného dotazníku DASH skóre. Práce se skládá z teoretické části a výzkumné části. V teoretické části jsou shrnuta podstatná východiska zaměřující se na zlomeninu distálního radia. Výzkumná část pojednává o kvantitativním výzkumu, který probíhal formou anonymního dotazníku. Získaná data byla použita ke statistickému ověření hypotéz. V závěru práce jsou uvedeny výsledky výzkumu a připomínky k nim. cze
dc.format 86 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject osteosyntéza cze
dc.subject zlomenina distálního radia cze
dc.subject volární dlaha Medin cze
dc.subject DASH skóre cze
dc.subject osteosynthesis eng
dc.subject distal radius fractures eng
dc.subject volar splint Medin eng
dc.subject DASH score eng
dc.title Osteosyntéza zlomenin distálního radia volární dlahou Medin cze
dc.title.alternative Osteosynthesis of fractures of the distal radius volar splint Medin eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Marie
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The thesis deals with osteosynthesis of distal radius fractures using volar splint Medin. The practical part was focused on patients who are one year after the surgery for this fractures and have the distal radius plate Medin. The aim was to find out the subjective evaluation of patients in the self-service activities module, in the module work and in the module sport/playing musical instruments, using a standardized questionnaire DASH scores. The work consists of a theoretical part and research part. The theoretical part summarizes the essential starting point, focusing on fracture of the distal radius. Research part describes the quantitative research, which was conducted through an anonymous questionnaire. The acquired data was used for statistical test hypotheses. In conclusion, the results and comments of the research are given. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35207
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 27510
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account