Možnosti zkvalitnění pracovně lékařských služeb v ambulanci praktického lékaře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blanař, Roman
dc.contributor.author Farová, Hana
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:32Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:32Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64836
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje výzkum možností pro zkvalitnění pracovně lékařských služeb poskytovaných v ambulanci praktického lékaře. Práce se skládá z teoretické a výzkumné části. Teoretická část se zabývá ochranou zdraví při práci a pracovním lékařstvím. Vyzdvihuje význam pracovního lékařství pro předcházení nemocí z povolání a pracovních úrazů. Praktická část zahrnuje průzkum úrovně znalostí o významu pracovně lékařských služeb ze strany pacientů, který má vést k návrhu opatření pro zlepšení přístupu zaměstnanců k pracovně lékařské problematice. cze
dc.format 63 s., 1 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject práce cze
dc.subject lékařství cze
dc.subject zaměstnanec cze
dc.subject nemoc cze
dc.subject úraz cze
dc.subject kvalita cze
dc.subject work eng
dc.subject medicine eng
dc.subject employee eng
dc.subject disease eng
dc.subject accident eng
dc.subject quality eng
dc.title Možnosti zkvalitnění pracovně lékařských služeb v ambulanci praktického lékaře cze
dc.title.alternative The possibilities of the improving of the medical care of the employees in the general practitioner´s surgery eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Červenková, Zuzana
dc.contributor.referee Říhová, Linda
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated The Bachelor dissertation describes the research of the possibilities for the improvement of the occupational health services provided by the outpatient practitioner. The work consists of two parts: theory and research. The theoretical part deals with occupational health and occupational medicine. It stresses the importance of occupational health to prevent occupational diseases and accidents at work. The practical part surveys the level of knowledge about the importance of occupational health services by patients, which should lead to proposed improvements of employees attitude to occupational health issues. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34606
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 30732
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account