Zásady chování nemocného kolonizovaného MRSA po propuštění do domácího prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Iveta
dc.contributor.author Uhlířová, Markéta
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:30Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:30Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64833
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na nemocné kolonizované MRSA v domácím prostředí. Práce je teoreticko - praktická. V teoretické části jsou uvedeny základní poznatky týkající se dané problematiky. V praktické části jsou definovány základní problémy, které má kolonizovaný MRSA v domácím prostředí. Praktickým výstupem práce jsou podklady pro tvorbu informační brožury obsahující základní informace i zásady chování nemocného s MRSA v domácím prostředí, která je k práci přiložena. cze
dc.format 97 s. + 2 volně vložené přílohy
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject člověk cze
dc.subject informace cze
dc.subject doma cze
dc.subject zásady cze
dc.subject human eng
dc.subject MRSA eng
dc.subject information eng
dc.subject home eng
dc.subject principle eng
dc.title Zásady chování nemocného kolonizovaného MRSA po propuštění do domácího prostředí cze
dc.title.alternative Patterns of behaviour of MRSA colonised patient discharged from hospital eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Duková, Ivana
dc.date.accepted 2016-06-23
dc.description.abstract-translated The bachelor assignment is focused on ill people colonised by MRSA in domestic enviroment. The work is theoretical and practical. The basic knowledge concerning the topic is mentined in the theoretical part. The basic problems of MRSA colonised people in their domestic enviroment are described in the practical part. Materials for forming an information booklet, containing basic information and behaving principles to MRSA colonised people in domestic enviroment are the results of the practical part. The information booklet is enclosed to the assignment. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34610
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 28584
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account