Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s infekcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusová, Jitka
dc.contributor.author Matisová, Martina
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:29Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:29Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-07-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64832
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce jsou: "Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s infekcí". Práce je koncipována do části teoretické a do části výzkumné. Teoretická část obsahuje základní pojmy infekce, nozokomiální nákazy, bariérové ošetřovatelské péče. Pozornost je věnována nejčastěji se vyskytujícím nozokomiálním nákazám a základním postupům v bariérové ošetřovatelské péči. Výzkumná část je zaměřena na sledování ošetřovatelského personálu při dodržování bariérové ošetřovatelské péče a odběru krve k mikrobiologickému vyšetření. cze
dc.format 64 s., 1 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject pacient cze
dc.subject infekce cze
dc.subject nozokomiální nákazy cze
dc.subject bariérová ošetřovatelská péče cze
dc.subject patient eng
dc.subject infection eng
dc.subject nosocomial infection eng
dc.subject barrier nursing care eng
dc.title Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s infekcí cze
dc.title.alternative Specifics of nursing care for a patient with an infection disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Ilona
dc.date.accepted 2016-06-24
dc.description.abstract-translated The theme of this thesis is: "Specifics of nursing care for patients with infections." The work is divided into theoretical part and research part. It contains basic concepts of infections, nosocomial infections, barrier nursing. Attention is paid to the most common nosocomial infections, and basic procedures in the barrier nursing care. The research part is focused on monitoring of nursing staff in compliance with barrier nursing and blood sampling for microbiological examination. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34620
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 28512
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account