Akutní srdeční selhání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ochtinská, Hana
dc.contributor.author Kubelková, Miroslava
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:28Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:28Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64831
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem akutní srdeční selhání. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá nejprve definicí a rozdělením srdečního selhání, poté postupně levostranným a pravostranným akutním srdečním selháním, kde jsou popsány příčiny, příznaky a diagnostika. Závěr teoretické části se věnuje léčbě akutního srdečního selhání celkově a potřebám pacientů na jednotce intenzivní péče. Praktická část byla zaměřena na sestavení ošetřovatelského plánu péče pomocí ošetřovatelských diagnóz dle NANDA Taxonomie II. Byla soustředěna především na akutní příjem nemocného, polohu, sledování, výživu, vyprazdňování a rehabilitaci. cze
dc.format 79 s. + 1 volně vložená příloha
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject akutní srdeční selhání cze
dc.subject akutní kardiogenní plicní otok cze
dc.subject kardiogenní šok cze
dc.subject intraaortální balonková kontrapulzace cze
dc.subject acute heart failure eng
dc.subject acute cardiogenic pulmonary edema eng
dc.subject cardiogenic shock eng
dc.subject intra-aortic balloon counterpulsation eng
dc.title Akutní srdeční selhání cze
dc.title.alternative Acute heart failure eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Duková, Ivana
dc.date.accepted 2016-06-22
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis deals with acute heart failure. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with definition and distribution of cardiac failure, then gradually left-hand and right-hand acute heart failure, which describes the causes, symptoms and diagnosis. Conclusion The theoretical part is devoted to the treatment of acute heart failure and the overall needs of patients in the intensive care unit. The practical part focused on drawing up a nursing plan of care using the nursing diagnoses according to NANDA Taxonomy II. It was mainly devoted to the emergency room patient position monitoring, nutrition, evacuation and rehabilitation. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34622
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 27892
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account