Znalost o poskytování první pomoci u žáků středních škol při intoxikaci alkoholem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zezulová, Jana
dc.contributor.author Hamalová, Zuzana
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:20Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:20Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64829
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na znalosti studentů středních škol o poskytování první pomoci při intoxikaci alkoholem. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje problematice užívání alkoholu, poskytování první pomoci u intoxikovaných osob a také problematice užívání alkoholu u adolescentů. V empirické části jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření u studentů vybraných středních škol. Cílem práce je shrnout základní informace týkající se problematiky užívání alkoholu, zmapovat zkušenosti studentů středních škol s užíváním alkoholu a zhodnotit a porovnat úroveň znalostí v poskytování první pomoci u studentů vybraných středních škol na téma intoxikace alkoholem. cze
dc.format 86 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject intoxikace cze
dc.subject alkohol cze
dc.subject mladiství cze
dc.subject studenti cze
dc.subject první pomoc cze
dc.subject intoxication eng
dc.subject alcohol eng
dc.subject adolescents eng
dc.subject students eng
dc.subject first aid eng
dc.title Znalost o poskytování první pomoci u žáků středních škol při intoxikaci alkoholem cze
dc.title.alternative Knowledge of providing first aid during alcohol intoxication by high school students eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rusová, Jitka
dc.date.accepted 2016-06-21
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is aimed on knowledge of high school students about giving first aid during alcohol intoxication. Thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part is focused on topic of alcohol use, giving first aid to intoxicated persons and also usage of alcohol by adolescents. In empirical part I stated results of questionnaire research taken by chosen high school students. The aim of thesis is to summarize basic informations regarding alcohol use, find about experience of high school students with alcohol use and to compare level of knowledge in giving first aid during alcohol intoxication between students of chosen different high schools. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35187
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 31037
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account