Multikulturní ošetřovatelství v přednemocniční péči, péče zaměřená na příslušníky romské komunity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holeková, Jindra
dc.contributor.author Kuboň, Martin
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:07Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:07Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64813
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou multikulturního kulturního ošetřovatelství v PNP o členy romského etnika. Přestože Romové jsou na našem území již velmi dlouho, stále si zachovali svou kulturu, zvyky, tradice a styl života, který je dost odlišný od nás. V teoretické části práce pojednává o všeobecné multikulturní péči, jejích zásadách a principech a dále o příslušnících romského etnika, rozdílech jejich kultury a ošetřovatelské péči. V praktické části práce jsou popsány výsledky výzkumu probíhajícího jak v romské komunitě, tak i na záchranné službě, který zkoumal vztahy mezi Romy a záchranáři a hledal možné problémy a východiska. cze
dc.format 77 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Romové cze
dc.subject Cikáni cze
dc.subject multikulturní ošetřovatelství cze
dc.subject přednemocniční péče cze
dc.subject záchranná služba cze
dc.subject Roma eng
dc.subject Gypsy eng
dc.subject pre hospital urgent care eng
dc.subject multicultural care eng
dc.subject rescue service eng
dc.title Multikulturní ošetřovatelství v přednemocniční péči, péče zaměřená na příslušníky romské komunity cze
dc.title.alternative Principles of multicultural nursing in pre-hospital care, care focused on Roma´s ethnic group eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana
dc.date.accepted 2016-06-22
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on problems about multicultural nursing in the pre-hospital emergency care of the members of Roma ethnic group. Beside the Romas are living next to us in our country for a long time, they still kept their culture, habits, traditions and lifestyle, that are quite different from ours. The theoretical part of the thesis deals with the general multicultural care, its policies and principles. Then are discussed the members of Roma ethnics, differences of their culture and nursing care. In the practical part of the thesis is described research ongoing in both the Roma community and on the ambulance service, which explores the relationship between Roma and paramedics, looking for possible problems and solutions. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35173
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30775
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account