Poškození dřeva působením anorganických sloučenin

Show simple item record

dc.contributor.author Antušková, Václava
dc.contributor.author Kučerová, Irena
dc.date.accessioned 2016-06-28T12:24:56Z
dc.date.available 2016-06-28T12:24:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-80-7395-928-9 (pdf)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64766
dc.description.abstract V minulosti se k ošetření dřevěných konstrukcí často používaly přípravky na bázi anorganických sloučenin. K ochraně před biologickými škůdci bývaly využívány sloučeniny arsenu, chromu, mědi a zinku, v menší míře i sloučeniny boru a fluoru nebo chlorid sodný. Jako retardéry hoření se hojně užívaly amonné sloučeniny (hlavně fosforečnany a sírany) a sloučeniny boru. Zvýšený obsah anorganických sloučenin ve struktuře dřeva nicméně může vést k jeho poškození, které se projevuje rozvlákňováním na povrchu dřeva. V České republice bylo toto poškození pozorováno na historických krovech, na které byly v minulosti aplikovány anorganické retardéry hoření nebo ochranné přípravky obsahující anorganické sloučeniny. Konkrétně se tento typ poškození vyskytuje např. u krovů Malostranské mostecké věže v Praze. K rozvlákňování dochází v důsledku degradace střední lamely, která spojuje jednotlivé buňky dřeva. Při dlouhodobém působení anorganických sloučenin může docházet i k degradaci sekundární buněčné stěny. V minulosti se předpokládalo, že hlavní příčinou je mechanické působení solí při opakované rekrystalizaci ve struktuře dřeva. Podle novějších studií se anorganické sloučeniny podílí na degradačních reakcích složek dřeva. Jako hlavní reakční mechanismus pak bývá uváděna kyselá hydrolýza nebo oxidace ligninu. cze
dc.format p. 7-12 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights open access eng
dc.title Poškození dřeva působením anorganických sloučenin cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Wood constructions used to be treated with inorganic preservatives. Arsenic, chromium, copper, zinc, boron and fluorine compounds and sodium chloride were used to protect wood against biological attack. Ammonium salts (mainly phosphates and sulphates) and boron compounds were used as fire retardants. But higher amount of inorganic compounds in wood structure may cause defibration of the wood surface. In the Czech Republic (e.g. the roof structure of the Malostranská mostecká věž in Prague), this type of deterioration was observed on historic roof structures treated with inorganic fire retardants or inorganic preservatives. Defibration is caused by the degradation of middle lamella, secondary cell wall may be damaged as well. Repeated recrystallization of salts in the wood structure seemed to be the main cause of defibration. New studies propose that a presence of inorganic compounds participate on the degradation of wood components, acid hydrolysis or lignin oxidation is supposed to be the main reaction mechanism. eng
dc.event Muzea, památky a konzervace 2014 (20-21 May 2014, Litomyšl, Czech Republic) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account