Porovnání moderních flexotiskových forem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hejduk, Jiří
dc.contributor.author Rybák, Vít
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:44:23Z
dc.date.available 2016-06-09T12:44:23Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64638
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá zmapováním nejnovějších trendů při výrobě moderních flexotiskových forem a zároveň tyto moderní flexotiskové formy porovnává. Teoretická část je zaměřena na informace o moderních flexotiskových formách a shrnuje dostupné informace o této problematice. V teoretické části jsou popsány prvky testovacího obrazce. V experimentální části je popsáno měření a testování moderních flexotiskových forem, jejich hodnocení a výsledky. cze
dc.format.extent 3414344 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject fotopomyerní flexotiskové formy cze
dc.subject flexotisk cze
dc.subject kvalita tisku cze
dc.subject testovací prvky cze
dc.subject photopolymer fl exoplate eng
dc.subject flexography eng
dc.subject print quality eng
dc.subject test element eng
dc.title Porovnání moderních flexotiskových forem cze
dc.title.alternative Comparison of modern flexographic formes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bourek, Jan
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated Th is master thesis deal with mapping of the latest trends in the production of modern flexographic plates while this thesis these modern flexographic plates compares. Th e theoretical part is focused on the information about modern flexoplate and summarizes the information availabla about this issues. Th e theoretical part also describes the test elements of the test pattern. Th e experimental section describes the measurement and testing of modern flexographic plates, their evaluation and results. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34467
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.identifier.stag 30839
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account