Cyklopentadienylové sloučeniny molybdenu substituované karboxylovou skupinou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vinklárek, Jaromír
dc.contributor.author Schejbal, Jiří
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:43:57Z
dc.date.available 2016-06-09T12:43:57Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64630
dc.description.abstract Tato práce se zabývá přípravou a charakterizací sloučeninami molybdenu substituovanými na cyklopentadienylovém nebo indenylovém ligandu karboxylovou skupinou. Teoretická část popisuje metody přípravy cyklopentadienylových komplexů různých přechodných kovů s jednou nebo více karboxylovými skupinami. V případě sloučenin molybdenu, jsou popsány především strukturní typy, které vykazují biologickou aktivitu. cze
dc.format 56 s.
dc.format.extent 845545 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject molybden cze
dc.subject cyklopentadienyl cze
dc.subject karboxylová skupina cze
dc.subject indenyl cze
dc.subject molybdenum eng
dc.subject cyclopentadienyl eng
dc.subject carboxylic group eng
dc.subject indenyl eng
dc.title Cyklopentadienylové sloučeniny molybdenu substituované karboxylovou skupinou cze
dc.title.alternative Cyclopentadienyl molybdenum compounds substituted with carboxylic group eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Weidlich, Tomáš
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated This work deals with preparation and characterization molybdenum complexes substituted in the cyclopentadienyl or indenyl ligand by carboxylic group. Theoretical part is focused on methods of preparation of cyclopentadienyl complexes of various transition metals with one or more carboxylic groups. In case of molybdenum compounds, the attention is given to derivatives suitable as biologically active agents. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická a bioanorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35524
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 30597
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account