Studium transportních a termoelektrických vlastností sloučeniny CuInTe2 dotované rtutí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kucek, Vladimír
dc.contributor.author Dvořáková, Romana
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:43:48Z
dc.date.available 2016-06-09T12:43:48Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64623
dc.description.abstract Tato práce je věnována studiu transportních a termoelektrických vlastností sloučeniny CuInTe2 dotované rtutí. Popisuje, jak se s rostoucí koncentrací rtuti ve vzorcích mění jejich elektrická vodivosti, Seebeckův koeficient, tepelná vodivost a Hallův koeficient. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 699625 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject CuInTe2 cze
dc.subject dotování cze
dc.subject rtuť cze
dc.subject termoelektrické vlastnosti cze
dc.subject transportní vlastnosti cze
dc.subject doping eng
dc.subject mercury eng
dc.subject thermoelectric properties eng
dc.subject transport properties eng
dc.title Studium transportních a termoelektrických vlastností sloučeniny CuInTe2 dotované rtutí cze
dc.title.alternative Název tématu v angličtině: Study of transport and thermoelectric properties of Hg-doped CuInTe2 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Tichý, Ladislav
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This work deals with study of transport and thermoelectric properties of Hg-doped CuInTe2. It describes an effect of increasing concentration of mercury in samples, leading to changes in their electrical conductivity, Seebeck coefficient, thermal conductivity and Hall coefficient. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35532 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 30350
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account