Srovnání aktivity a selektivity Mg-Al a Zn-Al směsných oxidů v aldolové kondenzaci a transesterifikaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smoláková, Lucie
dc.contributor.author Pöpperle, Leoš
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:43:32Z
dc.date.available 2016-06-09T12:43:32Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64620
dc.description.abstract Směsné oxidy jsou velmi atraktivní acidobazické katalyzátory. V této diplomové práci je pozornost zaměřena na srovnání aktivity a selektivity Mg-Al a Zn-Al směsných oxidů v aldolové kondenzaci acetonu a furfuralu a transesterifikaci řepkového oleje s metanolem. Mg-Al a Zn-Al směsné oxidy byly připraveny kalcinací příslušných hydrotalcitů. Mg-Al a Zn-Al hydrotalcity byly připraveny koprecipitační metodou tak, aby jejich Mg/Al, respektive Zn/Al molární poměr byl roven 2. Chemické reakce byly prováděny ve vsádkovém a trubkovém reaktoru. Aktivita a stabilita katalyzátorů byla porovnávána v rámci jednotlivých zařízení a také byl studován vliv rehydratace na aktivitu Mg-Al směsných oxidů. K charakterizaci katalyzátorů byla využita řada instrumentálních technik (XRD, XRF, TGA, BET, TPD). cze
dc.format 91 s.
dc.format.extent 2273279 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject hydrotalcit cze
dc.subject směsný oxid cze
dc.subject aldolová kondenzace cze
dc.subject transesterifikace cze
dc.subject vsádkový reaktor cze
dc.subject trubkový reaktor cze
dc.subject hydrotalcite eng
dc.subject mixed oxide eng
dc.subject aldol condensation eng
dc.subject transesterification eng
dc.subject batch reactor eng
dc.subject flow reactor eng
dc.title Srovnání aktivity a selektivity Mg-Al a Zn-Al směsných oxidů v aldolové kondenzaci a transesterifikaci cze
dc.title.alternative Activity and selectivity of Mg-Al and Zn-Al mixed oxides in aldol condensation and transesterification eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kočí, Kamila cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis was the comparison of the activity and selectivity of Mg-Al and Zn-Al mixed oxides in aldol condensation of acetone and furfural and in transesterification of rapeseed oil with methanol. Mg-Al and Zn-Al mixed oxides were prepared by calcination of Mg-Al and Zn-Al hydrotalcites. Mg-Al and Zn-Al hydrotalcites were prepared by coprecipitation method. The molar ratio of Mg/Al and Zn/Al was 2. Chemical reactions were carried out in the batch and flow reactor. Activity and stability of catalysts were compared within each type of reactor and also influence of rehydration of Mg-Al mixed oxides on their activity in aldol condensation was studied. For characterization of catalysts were used N2-physisorption, XRD, XRF, TGA and TPD. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technická fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35386 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 30537
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account