Polymerní biomateriály jako nosičový systém enzymů v regenerativní medicíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slováková, Marcela
dc.contributor.author Kratochvilová, Veronika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:42:28Z
dc.date.available 2016-06-09T12:42:28Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64586
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je příprava, charakterizace a modifikace částic a nanovláken z chitosanu klostridiovou kolagenasou. Připravený biomateriál s kolagenasou má vlastnosti vhodné pro enzymový debridement v oboru hojení ran. Proto se práce věnovala i sušení částic pro jejich lepší skladování či zjištění chování kolagenasy funkcionalizované na vysušených biomateriálech. Okrajově se zabývala i tvorbou chitosanových nanočástic v komplexu s kyselinou hyaluronovou. cze
dc.format 102 s. cze
dc.format.extent 3415267 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject chitosan cze
dc.subject částice cze
dc.subject kolagenasa z Clostridium histolyticum cze
dc.subject nanovlákna cze
dc.subject imobilizovaný enzym cze
dc.subject chitosan eng
dc.subject particles eng
dc.subject collagenase from Clostridium histolyticum eng
dc.subject nanofibres eng
dc.subject immobilized enzyme eng
dc.title Polymerní biomateriály jako nosičový systém enzymů v regenerativní medicíně cze
dc.title.alternative Polymeric biomaterials as carrier system of an enzyme in regenerative medicines eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Korecká, Lucie cze
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The subject of the thesis is preparation, characterization and modification of chitosan particles and nanofibres by clostridial collagenase. Prepared biomaterial with collagenase has suitable properties for enzymatic debridement in the field of wound healing. Therefore, the work focused also on drying of particles for improvements of their storage or finding the behavior of functionalized collagenase on the dried biomaterials. Marginally, the work deal with the formation of chitosan nanoparticles in a complex with hyaluronic acid. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34776 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 30127
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account