Detekce mykoplazmat v buněčných kulturách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brůčková, Lenka
dc.contributor.author Hrančíková, Veronika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:42:27Z
dc.date.available 2016-06-09T12:42:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64585
dc.description.abstract ato diplomová práce se zabývá laboratorním průkazem Mycoplasma spp. v buněčných liniích, které se kultivují v laboratoři buněčných kultur na Katedře biologických a biochemických věd, Univerzity Pardubice. Průkaz mykoplazmat byl prováděn "SYBR green" qPCR metodou, která byla zavedena a optimalizována v průběhu řešení diplomové práce a na základě výsledků byla metoda doplněna o další metody detekce. Průkaz Mycoplasma spp. byl proveden u 14 buněčných linií z nichž ani jedna nevykazovala pozitivitu na živá mykoplazmata, avšak jedna byla pozitivní na přítomnost jejich DNA. cze
dc.format 93 s. cze
dc.format.extent 1605813 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Mycoplasma spp. cze
dc.subject polymerázová řetězová reakce cze
dc.subject buněčné kultury cze
dc.subject mykoplazmata cze
dc.subject polymerase chain reaction eng
dc.subject cell cultures eng
dc.subject mycoplasmas eng
dc.title Detekce mykoplazmat v buněčných kulturách cze
dc.title.alternative Detection of Mycoplasma in cell cultures eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vejvoda, Vojtěch cze
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is focused on the laboratory detection of Mycoplasma spp. n cell cultures, that are cultivated at the Department of Biological and Biochemical Sciences, University of Pardubice. Detection of mycoplasmas was carried out SYBR green qPCR method which we have implemented and optimized. Based on the results, the method has been complemented by the other methods of detection. Overall, we examined 14 cell cultures, which none of them showed positivity for live mycoplasma, but on of them were positive for the presence of their DNA. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34764
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 30126
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account